ASALAMUALAIKUM

Profile

My photo
Kelantan, Malaysia
KNOWLEDGE IS........................... NAME : M ATAR SHAMSI BIN YUSUF......... NO MATRIK : 202230..................... .......................................E-MAIL : abinadiah@gmail.com

February 14, 2010

Kurikulum Pendidikan Dari perspektif Islam Dalam Konteks Pendidikan Di malaysia

Kurikulum Pendidikan Dari Perspektif Islam Dalam konteks Pendidikan Di Malaysia

Kebanyakan negara Islam telah dijajah selama beberapa kurun oleh kuasa Barat, bermula abad ke -16 dan mencapai kemerdekaan pada pertengahan kurun ke-20 semasa penjajahan ini sistem pendidikan digunakan sepenuhnya oleh penjajah untuk mencapai agenda mereka termasuk menyebarluaskan fahaman sekular dan meminggirkan agama maka umat Islam terputus aliran wacana budaya dan mengalami keterselisihsn........maka sistem pendidikan merupakan tempat paling subur bagi pembiakan dan menyebar fahaman sekular dikalangan umat Islam............................................................................................

February 13, 2010

Jurnal Pendidikan Islam

http://i-epistemology.net/e-journal/jurnal-pendidikan-islam.html

Bagi sesiapa yang ingin membaca jurnal tentang pendidikan Islam dipersilakan layari .......................................terima kasih