ASALAMUALAIKUM

Profile

My photo
Kelantan, Malaysia
KNOWLEDGE IS........................... NAME : M ATAR SHAMSI BIN YUSUF......... NO MATRIK : 202230..................... .......................................E-MAIL : abinadiah@gmail.com

April 19, 2017

Bahasa Arab: Isim Muzakkar wal Muannas

Bahasa Arab: Isim Muzakkar wal Muannas: Perbincangan kita kali ini adalah mengenai muzakkar dan muannas bagi kata nama (isim). Apa yang kita akan pelajari ialah apakah yang di...

Bahasa Arab: Mubtada' wal Khobar

Bahasa Arab: Mubtada' wal Khobar: Dalam buku LAA100 dan LAA200, saya telah mengajar anda semua tentang bab Mubtada (Subjek) dan Khobar (predikat). Berikut perincian seb...

April 16, 2017