ASALAMUALAIKUM

Profile

My photo
Kelantan, Malaysia
KNOWLEDGE IS........................... NAME : M ATAR SHAMSI BIN YUSUF......... NO MATRIK : 202230..................... .......................................E-MAIL : abinadiah@gmail.com

August 18, 2013

FORMAT BARU STAM MULAI 2013


 
 

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAFORMAT PENTAKSIRAN


SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA
(STAM)
MULAI TAHUN 2013


© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia


SENARAI  MATA PELAJARAN
SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)BIL.
KOD
NAMA MATA PELAJARAN

KOD KERTAS & BENTUK UJIAN

1
S101
HIFZ AL-QURAN DAN TAJWID
S101/21
Subjektif
S101/31
Lisan (Berpusat)
2
S102
FIQH
S102/11
Objektif Pelbagai Bentuk (OPB)
S102/21
Subjektif
3
S103
TAUHID DAN MANTIQ
S103/11
Objektif Pelbagai Bentuk (OPB)
S103/21
Subjektif
4
S104
TAFSIR DAN ULUMUHU
S104/11
Objektif Pelbagai Bentuk (OPB)
S104/21
Subjektif
5
S105
HADITH DAN MUSTOLAH
S105/21
Subjektif
S105/31
Lisan (Berpusat)
6
S106
NAHU DAN SARF
S106/11
Objektif Aneka Pilihan (OAP)
S106/21
Subjektif
7
S107
INSYA’ DAN MUTALAAH
S107/21
Subjektif
S107/31
Lisan (Berpusat)
8
S108
ADAB DAN NUSUS
S108/21
Subjektif
S108/41
Kerja Kursus
9
S109
ARUDH DAN QAFIYAH
S109/11
Objektif Aneka Pilihan (OAP)
S109/21
Subjektif
10
S110
BALAGHAH
S110/21
Subjektif
S110/41
Kerja Kursus


FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
S101 HIFZ AL-QURAN DAN TAJWID


BIL
PERKARA
KERTAS 1
(S101/21)
KERTAS 2
(S101/31)
1
Jenis Instrumen

Ujian Subjektif

Ujian Lisan
2
Jenis Item

Respons Terhad
Berstruktur

Hafazan
3
Bilangan Soalan

Bahagian A (Hifz Al-Quran)
3  soalan
(Jawab semua soalan)

Bahagian B (Tajwid)
3 soalan
(Jawab 2 soalan sahaja)

4 soalan

(Jawab semua soalan)
4
Jumlah Markah

Bahagian A (Hifz Al-Quran)
20 markah setiap soalan

Bahagian B (Tajwid)
20 markah setiap soalan

Markah Penuh: 100 markahMarkah Penuh: 100 markah

5
Wajaran
70 %

30 %

6
Tempoh Ujian

2 jam 30 minit

10 minit
7
Konstruk

Bahagian A (Hifz Al-Quran)
·         Kemahiran

Bahagian B (Tajwid)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman
·         Kemahiran

·         Kemahiran
8
Cakupan Konteks
Mencakupi semua tajuk berdasarkan sukatan peperiksaan

Mencakupi semua surah hafazan berdasarkan sukatan peperiksaan
FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
S102 FIQH

BIL
PERKARA
KERTAS 1
(S102/11)
KERTAS 2
(S102/21)
1
Jenis Instrumen
Ujian Objektif
Ujian Subjektif
2
Jenis Item

Pelbagai Bentuk:
Aneka Pilihan
Isi Tempat Kosong
Betul/Salah

Respons Terhad
Berstruktur
3
Bilangan Soalan
40 soalan:
Bahagian A (Fiqh)
25 soalan                                           (Jawab semua soalan)

Bahagian B (Faraid)
15 soalan
(Jawab semua soalan)

Bahagian A (Fiqh)
4 soalan
(Jawab 3 soalan sahaja)

Bahagian B (Faraid)
3 soalan
(Jawab 2 soalan sahaja)
4
Jumlah Markah
Markah Penuh: 40 markah
Bahagian A (Fiqh)
20 markah setiap soalan
Bahagian B (Faraid)
20 markah setiap soalan
Markah Penuh: 100 markah
5
Wajaran
40%
60 %
6
Tempoh Ujian
1 jam 15 min
2 jam 30 min
7
Konstruk

Bahagian A (Fiqh)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman 
·         Kemahiran 

Bahagian B (Faraid)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman 
·         Kemahiran
 
Bahagian A (Fiqh)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman 
·         Kemahiran 

Bahagian B (Faraid)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman 
·         Kemahiran 
8
Cakupan Konteks
Mencakupi semua tajuk berdasarkan sukatan peperiksaan

Mencakupi semua tajuk               berdasarkan sukatan peperiksaan


FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
S103 TAUHID DAN MANTIQ

BIL
PERKARA
KERTAS 1
(S103/11)
KERTAS 2
(S103/21)
1
Jenis Instrumen

Ujian Objektif

Ujian Subjektif
2
Jenis Item

Pelbagai Bentuk:
Aneka Pilihan
Betul/Salah
Isi Tempat Kosong 

Respons Terhad
Berstruktur
3
Bilangan Soalan
40 Soalan:
Bahagian A (Tauhid)
20 soalan
(Jawab semua soalan)
Bahagian B (Mantiq)
20 soalan
(Jawab semua soalan)
Bahagian A (Tauhid)
4 soalan
(Jawab 3 soalan sahaja)

Bahagian B (Mantiq)
3 soalan
(Jawab 2 soalan sahaja)
4
Jumlah Markah
Markah Penuh: 40 markah

Bahagian A (Tauhid)
20 markah setiap soalan

Bahagian B (Mantiq)
20 markah setiap soalan

Markah Penuh: 100 markah
5
Wajaran

40 %

60 %

6
Tempoh Ujian

1 jam 15 minit

2 jam 30 minit
7
Konstruk

Bahagian A (Tauhid)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman
·         Kemahiran

Bahagian B (Mantiq)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman
·         Kemahiran

Bahagian A (Tauhid)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman
·         Kemahiran

Bahagian B (Mantiq)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman
·         Kemahiran
8
Cakupan Konteks
Mencakupi semua tajuk berdasarkan sukatan peperiksaan

Mencakupi semua tajuk               berdasarkan sukatan peperiksaanFORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
S104 TAFSIR DAN ULUMUHU

BIL
PERKARA
KERTAS 1
(S104/11)
KERTAS 2
(S104/21)
1
Jenis Instrumen

Ujian Objektif

Ujian Subjektif
2
Jenis Item

Pelbagai Bentuk:
Aneka Pilihan
Betul/Salah              
Isi Tempat Kosong 


Respons Terhad
Berstruktur

3
Bilangan Soalan
40 Soalan:
Bahagian A (Tafsir)
30 soalan
(Jawab semua soalan)

Bahagian B (Ulum Quran)
10 soalan
(Jawab semua soalan)
Bahagian A (Tafsir)
4 soalan
(Jawab 3 soalan sahaja)

Bahagian B (Ulum Quran)
3 soalan
(Jawab 2 soalan sahaja)
4
Jumlah Markah

Markah Penuh: 40 markah


Bahagian A (Tafsir)
20 markah setiap soalan

Bahagian B (Ulum Quran)
20 markah setiap soalan

Markah Penuh: 100 markah

5
Wajaran
40%

 60%

6
Tempoh Ujian

1 jam 15 minit

2 jam 30 minit
7
Konstruk
Bahagian A (Tafsir)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman
·         Kemahiran

Bahagian B (Ulum Quran)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman
·         Kemahiran
Bahagian A (Tafsir)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman
·         Kemahiran

Bahagian B (Ulum Quran)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman
·         Kemahiran
8
Cakupan Konteks
Mencakupi semua tajuk berdasarkan sukatan peperiksaan

Mencakupi semua tajuk               berdasarkan sukatan peperiksaan


FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
S105 HADITH DAN MUSTOLAH

BIL
PERKARA
KERTAS 1
(S105/21)
KERTAS 2
(S105/31)
1
Jenis Instrumen
Ujian Subjektif
Ujian Lisan
2
Jenis Item
Berstruktur
Respons Terhad
3
Bilangan Soalan

Bahagian A (Hadith)
4 soalan                                         (Jawab 3 soalan sahaja)

Bahagian B (Mustolah)
3 soalan                                     (Jawab 2 soalan sahaja)
3 soalan

(Jawab semua soalan)
4
Jumlah Markah

Bahagian A (Hadith)
20 markah setiap soalan

Bahagian B (Mustolah)
20 markah setiap soalan

Markah Penuh: 100 markah
Markah Penuh: 100 markah
5
Wajaran
70 %

30 %

6
Tempoh Ujian
2  jam 30 minit
10 minit
7
Konstruk

Bahagian A (Hadith)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman
·         Kemahiran

Bahagian B (Mustolah)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman
·         Kemahiran
·         Kemahiran
8
Cakupan Konteks
Mencakupi semua tajuk berdasarkan sukatan peperiksaan
Mencakupi semua hadith hafazan berdasarkan sukatan peperiksaan
FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
S106 NAHU DAN SARF

BIL
PERKARA
KERTAS 1
(S106/11)
KERTAS 2
(S106/21)
1
Jenis Instrumen

Ujian Objektif

Ujian Subjektif
2
Jenis Item

Aneka Pilihan

Respons Terhad
Berstruktur
3
Bilangan Soalan
40 soalan
(Jawab semua soalan)

Bahagian A (Nahu)
4 soalan
(Jawab 3 soalan sahaja)

Bahagian B (Sarf)
3 soalan
(Jawab 2 soalan sahaja)

4
Jumlah Markah

Markah Penuh: 40 markah


Markah Penuh: 100 markah

5
Wajaran
40 %

60 %

6
Tempoh Ujian

1 jam 15 minit

2 jam 30 minit
7
Konstruk

·         Pengetahuan  
·         Pemahaman  
·         Kemahiran    


Bahagian A (Nahu)
·         Pengetahuan    
·         Pemahaman     
·         Kemahiran      

Bahagian B (Sarf)
·         Pengetahuan    
·         Pemahaman     
·         Kemahiran
    
8
Cakupan Konteks
Mencakupi semua tajuk berdasarkan sukatan peperiksaan

Mencakupi semua tajuk               berdasarkan sukatan peperiksaan
FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
S107 INSYA’ DAN MUTALAAH

BIL
PERKARA
KERTAS 1
(S107/21)
KERTAS 2
(S107/31)
1
Jenis Instrumen

Ujian Subjektif

Ujian Lisan
2
Jenis Item

Respons Terbuka
Berstruktur

Respons Terhad
Respons Terbuka
3
Bilangan Soalan
Bahagian A (Insya’)
4 soalan
(Jawab satu soalan sahaja)

Bahagian B (Mutalaah)
2 soalan
( Jawab semua soalan)

 

 

Mutalaah

1 soalan Bacaan
1 set soalan Pemahaman
1 soalan Perbincangan Am

( Jawab semua soalan)

4
Jumlah Markah

Bahagian A (Insya’)
60 markah

Bahagian B (Mutalaah)
40 markah

Markah Penuh: 100 markahBacaan                   : 55 markah
Pemahaman           : 15 markah
Perbincangan Am : 30 markah

Markah Penuh: 100 markah

5
Wajaran

70%


30%
6
Tempoh Ujian

2 jam 30 minit

10 minit
7
Konstruk
Bahagian A (Insya’)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman
·         Kemahiran

Bahagian B (Mutalaah)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman
·         Kemahiran
·         Pemahaman
·         Kemahiran Membaca
·         Kemahiran Bertutur
8
Cakupan Konteks
Mencakupi semua tajuk berdasarkan sukatan peperiksaan

Mencakupi semua tajuk               berdasarkan sukatan peperiksaan

FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
S108 ADAB DAN NUSUS

BIL
PERKARA
KERTAS 1
(S108/21)
KERTAS 2
(S108/41)
1
Jenis Instrumen

Ujian Subjektif

Ujian Kerja Kursus
2
Jenis Item

Respons Terhad
Berstruktur

Respons Terbuka
3
Bilangan Soalan

Bahagian A (Adab)
4 soalan
(Jawab 3 soalan sahaja)

Bahagian B (Nusus)
3 soalan
(Jawab 2 soalan sahaja)

5 soalan

(Jawab 1 soalan sahaja)
4
Jumlah Markah

Bahagian A (Adab)
20 markah setiap soalan

Bahagian B (Nusus)
20 markah setiap soalan

Markah Penuh: 100 markah

Markah Penuh: 100 markah
5

Wajaran 

70 %
30%
6
Tempoh Ujian

2 jam 30 minit

Mac - Julai
7
Konstruk
Bahagian A (Adab)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman 
·         Kemahiran   
Bahagian B (Nusus)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman 
·         Kemahiran   
·         Pengetahuan
·         Pemahaman
·         Kemahiran                              
·         Nilai                                        
8
Cakupan Konteks
Mencakupi semua tajuk berdasarkan sukatan peperiksaan

Mencakupi semua tajuk               berdasarkan sukatan peperiksaan
FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
S109 ARUDH DAN QAFIYAH

BIL
PERKARA
KERTAS 1
(S109/11)
KERTAS 2
(S109/21)
1
Jenis Instrumen
Ujian Objektif

Ujian Subjektif

2
Jenis Item
Aneka Pilihan

Respons Terhad
Berstruktur

3
Bilangan Soalan
40 soalan
(Jawab semua soalan)

Bahagian A (Arudh)
4 soalan
(Jawab 3 soalan sahaja)

Bahagian B (Qafiyah)
3 soalan
(Jawab 2 soalan sahaja)

4
Jumlah MarkahMarkah Penuh: 40 markahBahagian A (Arudh)
20 markah  setiap soalan

Bahagian B (Qafiyah)
20 markah setiap soalan

Markah Penuh: 100 markah

5

Wajaran          


40%
60 %
6
Tempoh Ujian

1 jam 15 minit


2 jam 30 minit

7
Konstruk
·         Pengetahuan
·         Pemahaman
·         Kemahiran
Bahagian A (Arudh)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman
·         Kemahiran

Bahagian B (Qafiyah)
·         Pengetahuan
·         Pemahaman
·         Kemahiran
8
Cakupan Konteks
Mencakupi semua tajuk berdasarkan sukatan peperiksaan

Mencakupi semua tajuk               berdasarkan sukatan peperiksaan

FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
S110 BALAGHAH

BIL
PERKARA
KERTAS 1
(S110/21)
KERTAS 2
(S110/41)
1
Jenis Instrumen
Ujian Subjektif
Ujian Kerja Kursus
2
Jenis Item
Respons Terhad
Berstruktur
Respons Terbuka
3
Bilangan Soalan
7 soalan
(Jawab 5 soalan sahaja)
5 soalan
(Jawab 1 soalan sahaja)
4
Jumlah Markah
Markah Penuh: 100 markah
Markah Penuh: 100 markah
5
Wajaran
70%
30%
6
Tempoh Ujian
2 jam 30 min
Mac - Julai
7
Konstruk
·         Pengetahuan
·         Pemahaman 
·         Kemahiran    
·         Pengetahuan
·         Pemahaman
·         Kemahiran                              
·         Nilai                                        
 8
Cakupan Konteks
Mencakupi semua tajuk berdasarkan sukatan peperiksaan

Mencakupi semua tajuk               berdasarkan sukatan peperiksaan